ພົບແລ້ວສາເຫດຖັງແກັສລະເບີດທີ່ນໍ້າງຽບ 1

ພົບແລ້ວສາເຫດຖັງແກັສລະເບີດທີ່ນໍ້າງຽບ 1

ພົບແລ້ວສາເຫດຖັງແກັສລະເບີດທີ່ນໍ້າງຽບ 1

ການສືບສວນສອບສວນຫາສາເຫດຂອງຂອງຖັງແກັສອົກຊີເຈນຄວາມດັນສູງລະເບີດແຕກກະຈາຍເຮັດໃຫ້ແຮງງານ 6 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກ 2 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ເຂື່ອນໃຫຍ່ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ 2017 ຜ່ານມາສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າແມ່ນເກີດມາຈາກການປະກອບກັນລະຫວ່າງການຕົກຂອງຖັງລົງສູ່ພື້ນຜິວທີ່ແຂງ ແລະການເສື່ອມສະພາບຂອງຖັງເຫຼັກທີ່ໃຊ້ງານມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ.

ອີງຕາມຜູ້ຊ່ຽວຊານສາກົນພາຍນອກ ແລະຫຼັງຈາກການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບອຸບັດເຫດທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນພົບວ່າ ການລະເບີດເປັນຊິ້ນໆ ເປັນການລະເບີດທີ່ຜິດປົກກະຕິທີ່ສຸດ ເພາະວ່າໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ເມື່ອຖັງແກັສຕົກລົງຖັງ ຈະຍັງຄົງສະພາບເດີມ ຫຼື ບໍ່ກໍຈະຫັກ ຫຼື ແຕກຈີກອອກຈາກກັນ ແຕ່ຈະບໍ່ມີລັກສະ ນະການແຕກກະຈາຍຕົວເຊັ່ນກໍລະນີນີ້ ຊຶ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ເຫັນດີຢ່າງເປັນເອກະສັນໃນຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການທົດລອງຍັງຄົງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າຄວາມແຂງແຮງ ແລະຄວາມທົນທານຂອງຖັງຈະຫຼຸດລົງຕາມອາຍຸ ຂອງຖັງ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ຖັງເຫຼັກນັ້ນ ຜ່ອຍແຕກງ່າຍແທ້ບໍ່.

ຜ່ານການສືບສວນສອບສວນ ແລະການວິໄຈ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ: ການກະແທກຢ່າງກະທັນຫັນໄດ້ເປັນແຮງກະຕຸ້ນໃຫ້ຖັງ ແກັສລະເບີດແຕກກະຈາຍ ແລະເຖິງວ່າຈະໄດ້ສັງເກດເຫັນການເຂົ້າໝ້ຽງທັງຂ້າງໃນ ແລະຂ້າງນອກຂອງຊິ້ນສ່ວນ ຂອງຖັງແກັສທີ່ລະເບີດກໍຕາມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນການເຂົ້າໝ້ຽງຫຼາຍໃນຂ້າງນອກຖັງ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົດລອງ ໃນຫ້ອງວິໄຈຂອງຊິ້ນສ່ວນຂອງຖັງໃນ ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າຄ່າຄວາມແຂງແຮງແມ່ນຕ່ຳກວ່າທີ່ຄາດຄະເນ ແລະຈຳເປັນ, ໃນຂະນະທີ່ການທົດລອງທາງເຄ ມີໄດ້ສະແດງຜົນວ່າມັນຍັງຢູ່ໃນລະດັບ ມາດຕະຖານ ສະນັ້ນ ມັນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຄິດ ໄດ້ວ່າການເຂົ້າໝ້ຽງພາຍໃນຖັງອາດ ເປັນຜົນມາຈາກນ້ຳ ແລະສິ່ງເຈືອປົນທີ່ຕົກ ຄ້າງຢູ່ໃນຖັງຈາກການລ້າງ ແລະການໃຊ້ໃນການບັນຈຸແກັສຫຼາຍຊະນິດ ແລະຂອງແຫຼວມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ.

ບົດລາຍງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ສືບສວນສອບສວນໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ຖັງ ແກັສອົກຊີເຈນໄດ້ຫຼຸດຈາກມືຂອງຜູ້ ເຄື່ອນຍ້າຍກະທັນຫັນ ແລະຕົກກະທົບ ໃສ່ພື້ນຄອນກຣີດ ແລະແຕກກະຈາຍ ຈາກການກະທົບ ຊຶ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານພິຈາລະ ນາວ່າການກະທົບໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນ ພາຍໃນຖັງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ຖັງລະເບີດແຕກກະຈາຍເປັນຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ແລະຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງອ້ອມຂ້າງນຳອີກ.

ທ່ານ ໂຢຊິຮິໂຣ ຢາມາບາຢາຊິ (Mr. Yoshihiro Yamabayashi) ຜູ້ອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ຈຳກັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພາຍຫຼັງທີ່ ອຸບັດເຫດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ຈຳກັດ ລວມເຖິງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາວຽກທຸກຢ່າງໄດ້ຢຸດລົງທັນທີ ແລະພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບສວນໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 12 ວັນ ປະຈຸບັນວຽກງານທັງໝົດໄດ້ຮັບການ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິ ຍົກເວັ້ນວຽກ ທີ່ນຳໃຊ້ແກັສເຂົ້າໃນການຕັດເຫຼັກຈົນ ກວ່າຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບ ແລະຢັ້ງຢືນວ່າສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.”

ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ອຸບັດເຫດລັກສະນະນີ້ຖືວ່າເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ເກີດຢູ່ປະເທດລາວ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ ເກີດເຫດການແບບນີ້ອີກໃນອະນາຄົດ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ຈຳກັດ ຈະຮ່ວມ ເຮັດວຽກກັບບັນດາອົງການໃນລາວ ໃນການປຸກລະດົມຍົກສູງແນວຄິດເພື່ອໃຫ້ ແລເຫັນວ່າ: ສີມືແຮງງານ ແລະການນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີມາດຕະຖານຕໍ່າ ອາດ ນຳໄປສູ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນສະຖານທີ່ເຮັດ ວຽກ. ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ ຈະນຳໄປສູ່ການສ້າງມາດຕະຖານດ້ານ ຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ຖັງແກັສຄວາມດັນສູງໃນປະເທດລາວ.”

ອຸບັດເຫດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນຕອນກາງຄືນຂອງວັນສຸກທີ28 ກໍລະກົດ 2017 ໃນຂະນະທີ່ຄົນງານສອງຄົນກຳ ລັງລຳລຽງຖັງອ໋ອກຊີເຈນ ແລະໄດ້ເກີດການລະເບີດຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຄົນງານ 3 ຄົນເສຍຊີວິດຄາທີ່ ແລະອີກສາມຄົນໄດ້ ຖືກນຳຕົວສົ່ງໂຮງໝໍທີ່ເມືອງປາກຊັນ ແລະກໍເສຍຊີວິດໃນໄລຍະຕໍ່ມາ. ຄົນງານ ອີກ 5 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໄດ້ເຂົ້າຮັບ ການຮັກສາທີ່ໂຮງໝໍ ແລະປະຈຸບັນ ບາງຄົນກໍໄດ້ກັບມາເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ ແລ້ວ. ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 80 ຄົນທີ່ຢູ່ ໃນເຂດໃກ້ຄຽງຂອງອຸບັດເຫດໄດ້ເຂົ້າຮັບ ການກວດປະສິດທິພາບຂອງການໄດ້ຍິນ ແລະກວດກາລະບົບການເຮັດວຽກຂອງສາຍຕາ. ມີພະນັກງານສອງຄົນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຈ້ຍຫູຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ພະນັກງານທີ່ເສຍຊີວິດທັງ 6 ຄົນ ແມ່ນຄົນຫວຽດນາມ ແລະສັງກັດຢູ່ບໍລິສັດຊົງດາ 5 ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ຮັບເໝົາ ຍ່ອຍຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1. ສ່ວນຄອບຄົວຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດກໍໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານປະເທດຫວຽດນາມ.

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ແມ່ນໂຄງການພະລັງງານນໍ້າທີ່ມີຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ 290 ເມກາວັດ ເຊິ່ງຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການກໍ່ສ້າງ ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະແຂວງໄຊສົມບູນ. ໂຄງການແມ່ນປະກອບດ້ວຍການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຈຳນວນສອງເຂື່ອນ ແລະເຮືອນຈັກໄຟຟ້າສອງແຫ່ງທີ່ລຽບຕາມສາຍແມ່ນ້ຳງຽບໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສປປ ລາວ.

ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນດັດສົມນ້ຳໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ. ຄວາມຄືບ ໜ້າຂອງໂຄງການທັງໝົດແມ່ນປະມານ 80 ສ່ວນຮ້ອຍໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ 2017 ແລະຄາດວ່າຈະຜະລິດໄຟຟ້າ ພາຍໃນເດືອນກຸມພາ 2019.

ຂ່າວ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

loading...

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ຫມວດຫມູ່

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.