ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ – ຄ່າຄອງຊີບເພີ່ມຂຶ້ນ ຈະປັບຕົວແນວໃດ ?

ໃນປັດຈຸບັນເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ເມື່ອທຽບກັບສະກຸນເງິນສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ກີບຕໍ່ບາດ ແລະ ກີບຕໍ່ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບາດໄທ ແມ່ນເຫັນວ່າຍັງເປັນຈຸດສ່ຽງຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາອາຫານສຳເລັດຮູບ, ເຄື່ອງດື່ມ, ເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງໃຊ້ຍາວນານ ( ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ) ມີການປັບຕົວເພີ່ມຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍໃນຂອດການຂາຍສົ່ງ ແລະ ເປັນຜົນພວງເຮັດໃຫ້ລາຄາຂາຍຍ່ອຍປັບຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ນອກຈາກຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າເຄື່ອງອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກສູງຂຶ້ນແລ້ວ ຍັງກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງສັງຄົມທັງໃນຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງເຊັ່ນກັນ ຍ້ອນຄ່າຄອງຊີບເພີ່ມສູງຂຶ້ນນັບມື້ ແຕ່ດ້ານລາຍຮັບຕ່ຳກວ່າລາຍຈ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງບັນດາພະນັກງານລັດ, ເອກະຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ນັກຮຽນ – ນັກສຶກສາ ແລະ ລວມທັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ວ່າພວກເຂົາຈະມີວິທີການປັບຕົວຄືແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຢູ່ລອດ.

ແນ່ນອນວ່າໃນຍຸກສະໄໝນີ້ ເປັນຍຸກແຫ່ງການແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ດີກວ່າ ແລະ ບໍ່ມີໜີ້ສິນ ເຊິ່ງແຕ່ລະອາຊີບໃນປັດຈຸບັນ ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີລາຍຮັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ມີສິ່ງດຽວທີ່ຄືກັນ ກໍຄືທຸກຄົນເຮັດວຽກເພື່ອຫາລ້ຽງຕົນເອງໃຫ້ມີຢູ່ມີກິນ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ສ່ວນຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂສາມາດຫາລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກເສີມຕ່າງໆ ຍ້ອນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກວຽກປະຈໍາບໍ່ພຽງພໍໃນການໃຊ້ຈ່າຍ.

ສຳລັບອັດຕາແລກປ່ຽນໃນຮອບ 3 ເດືອນຜ່ານມາ ( ເດືອນທັນວາ 2018, ມັງກອນ ຫາ ກຸມພາ 2019) ອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການ ກີບຕໍ່ໂດລາ ແລະ ກີບຕໍ່ບາດ:

ຈາກການເປີດເຜີຍຂອງພະນັກງານສັງກັດລັດໃນອົງກອນແຫ່ງໜຶ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລາຍຈ່າຍພາຍໃນເດືອນໜຶ່ງຂອງຕົນເອງ ນັບແຕ່ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍເລັກໆໜ້ອຍໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຄື່ອງສໍາອາງ, ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງແມ່ຍິງ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຄ່າອາຫານການກິນ, ຄ່ານໍ້າມັນລົດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເວລາໄປຫຼິ້ນ ຕະຫຼອດຮອດເງິນໃສ່ຊອງບຸນ, ໃສ່ບັດເຊີນຕ່າງໆ ລວມທັງໝົດ 2 ລ້ານກວ່າກີບ ຖ້າທຽບໃສ່ລາຍຮັບຈາກວຽກປະຈໍາທີ່ໄດ້ 1 ລ້ານກວ່າກີບ ແມ່ນບໍ່ພໍໃຊ້ຈ່າຍແນ່ນອນ ເນື່ອງຈາກລາຄາສິນຄ້ານັບມື້ສູງຂຶ້ນ, ຕົນເອງຈຶ່ງຫາລາຍໄດ້ເສີມໂດຍການຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ເພື່ອມາຊ່ວຍຈຸນເຈືອໄປໃນແຕ່ລະເດືອນ.

ສ່ວນພະນັກງານບໍລິສັດເອກະຊົນແຫ່ງໜຶ່ງ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລາຍຈ່າຍຂອງຕົນເອງໃນເດືອນໜຶ່ງແມ່ນພະຍາຍາມຈ່າຍໃຫ້ຢູ່ໃນຈໍານວນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ມາ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ ແຕ່ບາງເດືອນກໍອາດຈະເກີນທີ່ກໍານົດໄວ້ກໍມີ ໂດຍສະເລ່ຍໃນເດືອນໜຶ່ງຕົກຢູ່ປະມານ 2 ລ້ານກວ່າກີບ, ແນ່ນອນວ່າມັນເປັນຈໍານວນທີ່ຫຼາຍສໍາລັບມະນຸດເງິນເດືອນແບບນີ້ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຫາວຽກເສີມເຮັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ແຕ່ຖ້າລາຍຈ່າຍບາງເດືອນສູງຫຼາຍກໍຕ້ອງໄດ້ຖືຄະຕິມີກໍຈ່່າຍ ບໍ່ມີກໍອົດ.

ດ້ານນັກສຶກສາຈາກສະຖາບັນແຫ່ງໜຶ່ງ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຖ້າເວົ້າເຖິງຕົວເລກລາຍຈ່າຍຂອງຕົນເອງກໍທຽບເທົ່າກັບຄົນທົ່ວໄປ ຕ່າງແຕ່ວ່າຕົນເອງຍັງເປັນນັກສຶກສາຢູ່, ຫາລາຍໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ບວກກັບຍັງຂໍເງິນພໍ່ແມ່ໃຊ້ຢູ່ ກໍຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງສ່ວນລົງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຫຼຸດຜ່ອນການໄປຫຼິ້ນຊຸມແຊວນໍາໝູ່, ຫຼຸດການຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນລົງ, ເຊິ່ງສະເລ່ຍລາຍຈ່າຍຂອງຕົນເອງໃນປັດຈຸບັນຕົກຢູ່ປະມານເດືອນລະ 1 ລ້ານກີບ ຕາມຈໍານວນເງິນທີ່ຄອບຄົວກໍານົດໃຫ້ ອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງສ່ວນລົງກໍແມ່ນເລື່ອງທີ່ຢູ່ອາໃສ ເພາະວ່າຕົນເອງພັກຢູ່ນໍາພີ່ນ້ອງ ຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດລາຍຈ່າຍສ່ວນນີ້ລົງ, ສ່ວນລາຍຮັບມີເຂົ້າມາເລັກໜ້ອຍຈາກການເຮັດວຽກເສີມຢູ່ຕາມຮ້ານອາຫານ.

ສຳລັບແມ່ຄ້າຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ່ງໜຶ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນຕົນເອງປະກອບອາຊີບຄ້າຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງທົ່ວໄປ ອາດຈະບໍ່ເປັນຮ້ານໃຫຍ່ແຕ່ກໍພໍມີລາຍໄດ້ເຂົ້າຄອບຄົວ ແຕ່ຖ້າປຽບທຽບກັບລາຍຈ່າຍໃນແຕ່ລະເດືອນ ກໍພໍກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ ສໍາລັບລາຍຈ່າຍໃນຄອບຄົວຕົວຈິງສະເລ່ຍຢູ່ປະມານ ເດືອນລະ 3 ລ້ານກວ່າກີບ, ແຕ່ບາງເດືອນກໍສູງເຖິງ 5 ລ້ານກໍມີ ແຕ່ບວກກັບລາຍຮັບທີ່ໄດ້ໃນແຕ່ລະເດືອນກໍພໍຈຸນເຈືອຄອບຄົວໄປໄດ້ໃນແຕ່ລະມື້ ແລະ ມີພໍທ້ອນໂຮມໄວ້ເລັກໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນຍຸກທີ່ເຂົ້າຍາກໝາກແພງແບບນີ້ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວປະຢັດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກໄປ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂຶ້ນແບບນີ້ ຈາກການໃຫ້ສໍາພາດຂອງຄົນໃນສັງຄົມທີ່ປະກອບອາຊີບຕ່າງກັນ ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງມີການປະຢັດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກໄປ ເພື່ອໃຫ້ມີເງິນພຽງພໍໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະ ຫາວຽກເສີມເຮັດເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ມີຊ່ອງທາງໄດ້ລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການເປັນໜີ້ສິນ.

ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

loading...

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ຫມວດຫມູ່

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.