ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການສ້າງເອກະລັກອາຊຽນ

ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການສ້າງເອກະລັກອາຊຽນ

ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການສ້າງເອກະລັກອາຊຽນ

ການສ້າງເອກະລັກອາຊຽນເປັນໜຶ່ງໃນ 6 ຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການດຳເນີນການຕາມກອບປະຊາຄົມອາຊຽນດ້ານປະຊາຄົມສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳອາຊຽນ ( ASEAN Socio – Cultural Community: ASCC ) ນອກເໜືອຈາກການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ສິດທິການສົ່ງເສີມ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຫຼຸດຊ່ອງວ່າງທາງການພັດທະນາ. ທັງນີ້, ການຕິດຕາມຜົນຄວາມກ້າວໜ້າການດຳເນີນການສາມາດສຶກສາໄດ້ຈາກລາຍງານ ASEAN Socio – Cultural Community ( ASCC ) Scorecard ( ASEAN Secretariat, 2015 ) ເຊິ່ງໄດ້ມີການວັດແທກຜົນຄວາມກ້າວໜ້າຕາມແຜນງານປະຊາຄົມສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳອາຊຽນ 2016 – 2025 ຜ່ານການປະເມີນຜົນດັດຊະນີຊີ້ວັດດ້ານປະລິມານ ແລະ ດ້ານຄຸນນະພາບເຖິງ 208 ຕົວຊີ້ວັດ ການສ້າງເອກະລັກອາຊຽນເນັ້ນເລື່ອງການສົ່ງເສີມການສຳນຶກຮູ້ກ່ຽວກັບອາຊຽນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ, ການອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ, ການສົ່ງເສີມການສ້າງສັນດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊຸມຊົນຂອງປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນ ເຊິ່ງຜົນລາຍງານຫຼ້າສຸດພົບວ່າ ຂ້ອນຂ້າງປະສົບຄວາມສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນປະເດັນການສົ່ງເສີມສຳນຶກຮູ້ກ່ຽວກັບອາຊຽນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເປັນປະຊາຄົມ.

ຜົນຈາກການສຳຫຼວດທັດສະນະຄະຕິໃນໄລຍະປີ 2014 ໂດຍຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Institute of Southeast Asian Studies in collaboration ແລະ ASEAN Foundation ສຳຫຼວດການສຳນຶກຮູ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງເຍົາວະຊົນຕໍ່ອາຊຽນ ໂດຍສຳຫຼວດຈາກນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີໃນ 10 ຊາດອາຊຽນ ຈຳນວນ 4,623 ຄົນ ເພື່ອວັດທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອາຊຽນ ພົບວ່າເຍົາວະຊົນສ່ວນໃຫຍ່ມີທັດສະນະຄະຕິໃນທາງບວກຕໍ່ການລວມກຸ່ມ ໂດຍຫຼາຍກວ່າ 80% ເຫັນດີກັບປະໂຫຍກທີ່ວ່າ: ” I feel I am a citizen of ASEAN ” ເຊິ່ງສະທ້ອນເຖິງຄວາມສຳນຶກຮູ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີຫຼາຍຕໍ່ອາຊຽນຂອງເຍົາວະຊົນໃນພູມີພາກ ເຊິ່ງຜົນການສຳຫຼວດນີ້ກໍ່ສອດຄ່ອງກັບການສຳຫຼວດ The Surveys on ASEAN Community Building Effort 2012 ເຊິ່ງເນັ້ນສຳຫຼວດທັດສະນະຄະຕິການຮັບຮູ້ຂອງພາກທຸລະກິດ, ໜ່ວຍງານລາດຊະການ ແລະ ສາທາລະນະຊົນໃນປະເດັນການລິເລີ່ມສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກການເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ ເຊິ່ງຜົນການສຳຫຼວດພົບວ່າ 81% ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຊື່ອາຊຽນ ແລະ ມີທັດສະນະຄະຕິວ່າ: ການລວມກຸ່ມນັ້ນຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ຊາດອາຊຽນ.

ຄວາມສຳເລັດທີ່ໜ້າກ່າວເຖິງອີກປະເດັນໜຶ່ງ ຄື: ການອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳຂອງອາຊຽນ ໂດຍພົບວ່າ: ປັດຈຸບັນອາຊຽນມີແຫຼ່ງມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນກັບອົງການໆສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ( UNESCO ) ຫຼາຍກວ່າ 20 ແຫ່ງ ເຊິ່ງພາຍໃນອາຊຽນເອງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ມີຄວາມເປັນເອກະລັກທີ່ສະທ້ອນວັດທະນະທຳຂອງອາຊຽນ ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: ນະຄອນວັດ ( Angkor ) ໃນກຳປູເຈຍ, ຫຼວງພະບາງ ໃນ ສປປ ລາວ, ໝູ່ບູຮານສະຖານເມືອງເວ້ ໃນຫວຽດນາມ ເປັນຕົ້ນ.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ໃນສ່ວນພາບລວມຜົນສຳເລັດການດຳເນີນງານຄວາມຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ອາຊຽນພິຈາລະນາຈາກຜົນງານຂອງຄະນະກຳມະການອາຊຽນວ່າດ້ວຍວັດທະນະທຳ ແລະ ຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ( ASEAN Committee on Culture and Information ຫຼື ASEAN – COCI ) ກໍ່ມີຄວາມເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: ໜັງສືເດັກນ້ອຍ, ຜົນງານວິຊາການ, ເອກະສານສິ່ງພິມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳຂອງອາຊຽນ, ນິທັດສະການຈິດຕະກຳຮ່ວມສະໄໝ ເຊິ່ງຈັດສະແດງໃນປະເທດຕ່າງໆນອກອາຊຽນ ແລະ ຖະແຫຼງການອາຊຽນວ່າດ້ວຍມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ( ASEAN Declaration on Cultural Heritage ) ເພື່ອອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງປະເທດສະມາຊິກເປັນຕົ້ນ.

loading...

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ຫມວດຫມູ່

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.