ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງລາວ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງລາວ ຈຳກັດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Read more

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນທຸກຍາກແຂວງຜົ້ງສາລີ ຮັບພະນັກງານ

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນທຸກຍາກແຂວງຜົ້ງສາລີ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

Read more

ບໍລິສັດວຽງທອງການຢາ ຈຳກັດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດວຽງທອງການຢາ ຈຳກັດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານດັ່ງນີ້:

Read more

ບໍລິສັດຈະເລີນເຊກອງພະລັງງານ ຈຳກັດ ຮັບສະໝັກຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ບໍລິສັດຈະເລີນເຊກອງພະລັງງານ ຈຳກັດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

Read more

ຂອງວິວ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຂອງວິວ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 9 ຕຳແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

Read more

ບໍລິສັດວຽງຈັນເຈຍລະໄນເພັດ ຈຳກັດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດວຽງຈັນເຈຍລະໄນເພັດ ຈຳກັດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Read more

ຊຳເມີເຊັທ ວຽງຈັນ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຊຳເມີເຊັທ ວຽງຈັນ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ 1. ພະນັກງານປະຊາສໍາພັນ 1 ຕໍາແຫນ່ງ – ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່ແຂກທີ່ມາພັກເຊົາ, ຕ້ອງຮູ້ພາສາອັງກິດ, ຄອມພິວເຕີໃຊ້ໄດ້ດີພໍສົມຄວນ 2. ເລຂານຸການ ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ 1 ຕໍາແຫນ່ງ – ວິຊາສະເພາະດ້ານເລຂານຸການ,ພາສາອັງກິດ, ຄອມພິວເຕີໃຊ້ໄດ້ດີພໍສົມຄວນ 3.

Read more

ໂຮງແຮມເດອິນ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ໂຮງແຮມ ເດອິນ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນີ້: ພະນັກງານຮັບຕ້ອນ 1 ຕໍາແຫນ່ງ, ເວລາ: 14:00 – 22:30 ໂມງ ພະນັກງານອະນາໄມ 1 ຕໍາແຫນ່ງ, ເວລາ: 7:30 – 16:00 ໂມງ ພະນັກງານຊ່າງແອເຢັນ

Read more

ສູນການຄ້າອາຊຽນແທັກເຊັນເຕີ ຮັບພະນັກງານ

ສູນການຄ້າ ອາຊຽນແທັກເຊັນເຕີ Deverlopment Group ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງດັ່ງນີ້: ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ພະນັກງານຮັບຕ້ອນ ການເງິນ-ການບັນຊີ ເລຂາ ນິຕິກໍາ ລະດັບການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາແຮ່ (ກົງກັນຂ້າມກັບຕະຫຼາດສີໄຄ ຫຼື ຕິດກັບຕະຫຼາດຫມາກໄມ້ສົດ), ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂທ: 02028245624,

Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.