ສະໝັກງານ

ຂອງວິວ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ຂອງວິວ ຮັບສະໜັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງລຸ່ມນີ້: ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ (ຍິງ) ພະແນກບັນຊີ (ຍິງ) ພະນັກງານການຕະຫຼາດ (ຕ້ອງມີປະສົບການ 3 ປີຂຶ້ນໄປ) ພະແນກພໍ່ຄົວ-ແມ່ຄົວ ແລະ ຊ່ວຍຄົວທົ່ວໄປ ພະແນກພໍ່ຄົວ-ແມ່ຄົວ (ຍີ່ປຸ່ນ)…

ບໍລິສັດລຽງເຮັ່ງການຄ້າ ບໍລິການຈັດສັນຕະຫຼາດ ຈຳກັດ ຮັບຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ລຽງເຮັ່ງ ການຄ້າ ບໍລິການຈັດສັນຕະຫຼາດ ຈຳກັດ (ຕະຫຼາດໜອງຈັນ) ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້: ຫົວໜ້າປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫົວໜ້າຈັດລະບຽບກາງເວັນ ຊ່າງໄຟຟ້າ ຊ່າງສ້ອມແປງ (ວຽກກໍ່ສ້າງ) ພະນັກງານຈັດລະບຽບກາງເວັນ ພະນັກງານຍາມຕະຫຼາດກາງຄືນ ພະນັກງານອະນາໄມ…

ລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານດັ່ງນີ້: ພະນັກງານຂັບລົດເມຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານເກັບເງິນໃນລົດເມ 10 ຕຳແໜ່ງ (ເພດຊາຍ-ຍິງ) ພະນັກງານເຮັດວຽກຄະດີ 01 ຕຳແໜ່ງ (ເພດຊາຍ) ໝາຍເຫດ: ສະເພາະພະນັກງານຂັບລົດຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ຫ້ອງ D,…

ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮັບລັດຖະກອນໃໝ່

ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານເຂົ້າເປັນລັດຖະການຢູ່ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈຳນວນ 1 ທ່ານ….

ພິພິທະພັນໄກສອນ ພົມວິຫານ ຈະໄດ້ສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳປີ 2017

ຄະນະຮັບຜິດຊອບພິພິທະພັນໄກສອນ ພົມວິຫານ ຈະໄດ້ສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳປີ 2017 ຈຳນວນ 10 ໂກຕ້າ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: ວິຊາ: ປະຫວັດສາດ, ພູມສາດ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ພິພິທະພັນ, ໄຟຟ້າ-ແອເຢັນ,…

ບໍລິສັດສົມຫວັງຈະເລີນກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ຮັບພະນັກງານ 2 ຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ສົມຫວັງຈະເລີນກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕ້ອງການພະນັກງານມີຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ພະນັກງານວິຊາການເຄຫາ. + ເງື່ອນໄຂ: ເພດຊາຍ ອາຍຸ 25-30 ປີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ລະດັບການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕີ…

ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນໃໝ່ປີຈຳປີ 2017

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມຕ້ອງການລັດຖະກອນໃໝ່ ຈຳນວນ 06 ຕົວເລັກ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ ມີດັ່ງນີ້: ເປັນຄົນສັນຊາດລາວໂດຍກຳເນີດ; ມີ​ອາຍຸ 18 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ, ​ແຕ່​ບໍ່​​ໃຫ້​ກາຍ 35…

ບໍລິສັດການຢາເອເຊຍ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຮັບພະນັກງານຂາຍຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ການຢາເອເຊຍ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ຕ້ອງການຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງລຸ່ມນີ້: ພະນັກງານຂາຍ 5 ຕຳແໜ່ງ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 30 ປີ ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປໃນວິຊາໃດໜຶ່ງ, ແພດປິ່ນປົວ, ການຢາ, ພະຍາບານ,…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.